skip to Main Content
 1. Ražotājs garantē, ka katra piepūšamā laiva un tai pievienotās ierīces (turpmākajā tekstā – „Preces”) izgatavotas bez ražošanas defektiem. Garantija ir derīga tikai tajā gadījumā, ja Preces nopirktas pie pārdevēja, kurš norādīts ražotāja sarakstā.
 2. Garantija stājas spēkā aizpildīta garantijas talona saņemšanas brīdī, pēc kura Preces tiks identificētas pēc to sērijas numura. Šī garantija ir spēkā saskaņā ar turpmāk minēto:
 • Korpusa audumam paredzēta 5 gadu garantija pret plaisu, poru un puves rašanos, ja Preces tiek pareizi glabātas un ekspluatētas.
 • Korpusa šuvēm paredzēta 5 gadu garantija.
 • Pārējām laivas daļām, tādām kā duļļi, airu fiksētāji, kājminamais sūknis, pārnēsājamas somas, tranča turētājs, trancis, D-veida gredzeni, H-veida savienojumi un dibena dēļi, paredzēta garantija uz diviem gadiem.

PIEZĪME: Šuves tiek atzītas par izjukušām, ja šuves lente atdalās no balona pamatmateriāla vai šuves zaudējušas savu strukturālo stiprību. Ja izjukušas ne visas, bet tikai viena vai dažas šuves laivā, jāveic laivas garantijas remonts.

 1. Sakarā ar to, ka šī garantija ir spēkā tikai tad, ja ir konstatēts ražošanas defekts, tā nav piemērojama gadījumos, kad konstatēts normāls nodilums, plīsumi vai bojājumi, kuri notikuši šādu iemeslu dēļ:
 • Laiva pavirši ekspluatēta, nav veikta tās apkope, bijušas avārijas situācijas, laiva nepareizi samontēta, nepareizi izmantota vai ekspluatēta.
 • Izmantoti aksesuāri, detaļas un piederumi, ko nav izgatavojis ražotājs vai nav ieteicis to izmantošanu.
 • Sagatavošanās vai piedalīšanās sacensībās, vai cita veida sacīkstes.
 • Izmainītas vai noņemtas Preces daļas.
 1. Ar šo garantiju netiek segti nejauši vai netieši izdevumi, tādi kā laivas pārvešanas apmaksa, nolaišana ūdenī, vilkšana, glabāšana, jebkuri izdevumi par sakaru pakalpojumiem vai nomu, neproduktīvs laika patēriņš, sagādātās neērtības, zaudējumi vai citas izmaksas.
 2. Pircējam jānodrošina iespēja apkalpot Preces saskaņā ar garantiju, piegādājot Preces apskatei pie izgatavotāja, tirdzniecības pārstāvja vai pārdevēja, kurš ir pilnvarots apkalpot šīs Preces. Ja pircējs nevar piegādāt Preces oficiālajam dīlerim, tad pircējam ir pienākums paziņot par to kompānijai rakstiskā veidā. Ražotājs organizē apskati un remontu ar noteikumu, ka šī garantija attiecas uz tāda veida apkalpošanu. Pircējs apmaksā visus ar transportēšanu un/vai visus ar apkalpošanu saistītos izdevumus. Nosūtot Preces vai jebkuru to daļu apskatei vai remontam, pircējam jāveic transporta izdevumu priekšapmaksa.
 3. Šis garantijas talons ir vienīgais garantijas pierādījums, un tas jāuzrāda nepieciešamā garantijas remonta laikā. Pieteikumi garantijas remontam tiek pieņemti bez garantijas talona uzrādīšanas.
 4. Ražotāja saistības pēc šīs garantijas aprobežojas ar nepilnvērtīgas detaļas remontu, bojātās detaļas vērtības atmaksu vai tādu detaļu nomaiņu, ja tas nepieciešams ražošanas defektu novēršanai, kā to paredz garantija.
 5. Ražotājs patur sev tiesības mainīt Preču konstrukciju, neveicot jebkura, agrāk izgatavota izstrādājuma piestrādi.
Back To Top